Nasz adres
LO KRZEPICE

Zespół Szkół w Krzepicach
ul. Ryły 26
42-160 Krzepice

tel. (34) 317-50-21

Dyrektor:
dyrektor@lo.krzepice.pl

Sekretariat:
sekretariat@lo.krzepice.pl

Absolwenci:
absolwenci@lo.krzepice.pl

ZS Krzepice to:
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Cmentarz Żydowski i Synagoga

„Krzepice – dwie kultury – wspólna pamięć” to projekt edukacyjny realizowany przez nasze Liceum.
Celem szkolnego projektu jest poznanie historii i kultury Żydów oraz praca na rzecz ochrony żydowskiego cmentarza zgodnie z hasłem „uczniowie adoptują zabytki”, który stanowi kredo programu „Ślady przeszłości”.
Jesienią młodzież wykonała prace porządkowe i konserwacyjne żydowskiego cmentarza
w Krzepicach. Dla dalszych działań renowacyjnych i remontowych potrzebna jest współpraca z instytucjami i osobami oraz środki finansowe.
Wszystkich, którzy chcieliby przyczynić się do ocalenia cennego krzepickiego zabytku przed zniszczeniem, gorąco zachęcamy do wpłat na specjalne na ten cel stworzone konto:


Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

w Krzepicach
42-160 Krzepice, ul.Ryły 26
Nr konta: 23 8250 0003 2100 0000 0068 0001
Tytułem: „Cmentarz Żydowski i Synagoga”

 

')