Nasz adres
LO KRZEPICE

Zespół Szkół w Krzepicach
ul. Ryły 26
42-160 Krzepice

tel. (34) 317-50-21

Dyrektor:
dyrektor@lo.krzepice.pl

Sekretariat:
sekretariat@lo.krzepice.pl

Absolwenci:
absolwenci@lo.krzepice.pl

ZS Krzepice to:
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Drużyna harcerska

15 Krzepicka Drużyna Wędrownicza "Skamandros"
im. dr Ignacego Kozielewskiego

do 2003r.
15 Krzepicka Drużyna Starszoharcerska "Skamandros"
im. dr Ignacego Kozielewskiego

 

 

Drużyna zaczęła działać w październiku 1995 roku przy Zespole Szkół w Krzepicach. W jej skład na przestrzeni lat wchodzili najczęściej uczniowie liceum Zespołu Szkół. W naszej długiej historii bardzo ważne są coroczne wyjazdy szkoleniowo-wypoczynkowe, na początku dwu-dniowe, a od kilku lat tygodniowe. Naszym logo jest sympatyczny duszek, duch lasu i strumyków z greckiej mitologii.

 

Odwiedziliśmy przy okazji naszych wyjazdów: Olsztyn, Złoty Potok, Sanok, Kraków, Nowy Sącz, Zakopane, Poznań, Bieszczady, Trójmiasto, Beskid Żywiecki.

 

Organizacja i współorganizacja imprez hufcowych i środowiskowych:
♦ od 1996 roku systematycznie, co roku drużyna organizuje zbiórkę pieniędzy w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, od roku 2002 corocznie organizuje Sztab WOŚP na terenie Krzepic
♦ udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej "Harfa" w Kłobucku (1996, 1998, 2003, 2004) oraz współorganizacja tego festiwalu w roku 1997 w Krzepicach i 2002 w Kłobucku
♦ udział w Ogólnopolskim Rajdzie im. I. Kozielewskiego w latach 1997, 1999, 2000 i 2001
♦ 22-23.10.1997 rok organizacja sesji poświęconej ZHP i dr. I. Kozielewskiemu w Krzepicach
♦ udział w Zlocie Hufca Kłobuck w Zawadach corocznie od 1998 oraz kilkukrotna pomoc w organizacji Zlotu
♦ 23-24.05.1998 rok współorganizacja Rajdu Szlakami J. Długosza "Wieniawa - 98"
♦ 22.01.1999 roku organizacja Hufcowego Turnieju Tenisa Stołowego w Krzepicach
♦ udział w wigilii Hufca oraz przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju corocznie od 1999
♦ organizacja Rajdu Andrzejkowo - Mikołajkowego w Krzepicach w roku 2000 i 2001
♦ 07-08.06.2002 rok współorganizacja sesji "Ignacy Kozielewski - życie i dzieło" w Krzepicach
♦ 14.09.2002 rok udział w kampanii "Sztandar - Arsenał harcerskiej pamięci" i w Święcie Hufca
♦ organizacja spotkania drużyn z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Krzepicach w roku 2004 i 2007
♦ 05 -11.11.2004 rok udział w programie "Ogień Niepodległości"
♦ 18.06.2005 organizacja Biegu Patrolowego o Puchar Komendanta Hufca na trasie Krzepice - Danków - Górnik oraz coroczny udział w tych biegach
♦ Od 2006 roku udział w kursach na Brązową Odznakę Medyczną we współpracy z Hufcem Częstochowa
♦ w roku 2007 realizacja I etapu ogólnopolskiej propozycji programowej "Jeden Świat - Jedno Przyrzeczenie"

 

Nagrody i wyróżnienia drużyny:
♦ Bardzo dużo dyplomów za udział
♦ I miejsce w konkursie plastycznym "Moja harcerska przygoda" 2002
♦ I miejsce w konkursie literackim "Moja harcerska przygoda" 2002
♦ II miejsce w Festiwalu Piosenki harcerskiej "Harfa 2004"
♦ I miejsce w konkursie plastycznym "Odnawialne źródła energii"
♦ III miejsce w strzelaniu z KBKS w ramach Rajdu o Puchar komendanta
♦ I miejsce w konkursie plastycznym "Harcerstwo za sto lat" 2007
♦ I miejsce w konkursie literackim "Moja przygoda z harcerstwem" 2007

')