Nasz adres
LO KRZEPICE

Zespół Szkół w Krzepicach
ul. Ryły 26
42-160 Krzepice

tel. (34) 317-50-21

Dyrektor:
dyrektor@lo.krzepice.pl

Sekretariat:
sekretariat@lo.krzepice.pl

Absolwenci:
absolwenci@lo.krzepice.pl

ZS Krzepice to:
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zjazd Absolwentów

 

 

27 czerwca 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym w Krzepicach odbyła się uroczystość obchodów 70 lecia powstania szkoły połączona z Jubileuszowym X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków Liceum.

To szczególne wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się ok.400 osób począwszy od rocznika 1946 aż po najmłodszych absolwentów z 2006.

Program zjazdu obejmował kilka części. Od rana w szkole odbywała się rejestracja uczestników oraz wydawanie pamiątek. Przybyli absolwenci wpisywali się do księgi pamiątkowej i wyruszali w sentymentalną podróż po szkole odwiedzając sale i miejsca dobrze im znane, przeglądając stare kroniki szkoły oraz gabloty wypełnione zdjęciami sprzed lat.

Następnie złożono kwiaty na grobach profesorów i wszyscy uczestnicy udali się na Mszę Św. koncelebrowaną  przez księży – absolwentów z głoszoną homilią ks. Franciszka Dylusa. Po Mszy Św. złożono kwiaty przy dawnym budynku liceum. Uformowano uroczysty korowód złożony  z pocztów sztandarowych, Orkiestry Dętej ze Starokrzepic z mażoretkami i całą rzeszą zaproszonych gości i absolwentów. Przy dźwiękach muzyki uczestnicy dotarli do budynku liceum gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów i wychowanków w 70 lecie powstania szkoły. Odsłonięcia dokonał były dyrektor Marian Słaboń wraz ze Starostą Powiatu Kłobuckiego Henrykiem Kiepurą.

W auli szkoły Grzegorz Mastalerz jako obecny dyrektor i gospodarz powitał  gości, profesorów i absolwentów, którzy przybyli aby świętować 70 lecie swojej Alma Mater. W Jego słowach wybrzmiała duma z tradycji, wartości jakie prezentuje szkoła, z sukcesów i osiągnięć absolwentów, obecnych uczniów oraz wysokiej pozycji szkoły w powiecie i środowisku lokalnym.

Otwarcia X Zjazdu dokonał obecny Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Bogdan Grzyb. W części wspomnieniowej zabrał głos Henryk Wydmuch założyciel i były prezes Stowarzyszenia przybliżając sylwetkę prof. dr Józefa Markowskiego – nauczyciela fizyki w latach 1953-56. Natomiast prof. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki złożył laudację poświęconą profesorom tutejszego liceum.

Bardzo miłym akcentem była obecność światowej sławy kardiochirurga   a obecnie Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali absolwenta naszego Liceum, który z szacunkiem i wdzięcznością wypowiadał się o naszej szkole i wspominał chwile tutaj spędzone.

Podziękowania i gratulacje z okazji jubileuszu 70 lecia szkoły płynęły z ust przedstawicieli władz samorządowych Powiatu oraz Gminy Krzepice.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów liceum dopełniła atmosfery pięknych wspomnień sprzed lat. Znalazły się tam: fragment lekcji języka polskiego z „Ferdydurke” wg W. Gombrowicza, nostalgicznie zaśpiewane piosenki, prezentacje multimedialne poświęcone sylwetkom osób związanych ze szkołą na przestrzeni lat oraz ważnemu wydarzeniu w życiu każdego ucznia liceum, czyli matury. Całość oprawy artystycznej uzupełniła para taneczna pięknie prezentująca  taniec towarzyski w różnych odsłonach.

Po zakończeniu części oficjalno- artystycznej dalsze spotkanie uczestników zjazdu i zaproszonych gości odbyło się w zajeździe „Pod Różą”. Koncert Magdaleny Kotarskiej – słynnej sopranistki rodem z Krzepic i towarzyszących jej muzyków uświetnił tą część wieczoru.

Spotkanie po wielu latach wywołało wiele ciepłych emocji, wspomnień i wzruszeń. Absolwenci wyśmienicie bawili się do białego rana.

 

Zdjęcia autorstwa Pana Krzysztofa Siwka >KLIKNIJ<

Zdjęcia autorstwa uczniów Liceum >KLIKNIJ<

 

 • Materiały na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach zaplanowanego na dzień 27.06.2015

   

  Protokół z Walnego Zebrania Członków

  stowarzyszenia

   

  Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia

  w latach 2010 - 2015

   

  Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia

  za okres 01.01.2010 - 31.05.2015

   

  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

  stowarzyszenia

   

  Porządek Walnego Zebrania

   

  Regulamin Walnego Zebrania

   

   

  [czytaj dalej]
 • X ZJAZD ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW

   

  X Zjazd Absolwentów i Wychowanków

   

  Szanowna Koleżanko / Szanowny Kolego

   

  Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach ma przyjemność zawiadomić, że X Zjazd Absolwentów odbędzie się w sobotę 27 czerwca 2015 r.

  w Krzepicach.

  W programie Zjazdu przewidziano: złożenie kwiatów na grobach nauczycieli, mszę św. w kościele parafialnym, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, zorganizowane przejście do szkoły, część oficjalną z walnym zebraniem i wyborem władz Stowarzyszenia na nową kadencję.

  Opłata za udział w Zjeździe wynosi 90,00 zł. (t.j. koszty uczestnictwa, pamiątki, obiad)

  Dopełnieniem zjazdu będzie wspólny bal Absolwentów i Nauczycieli. W czasie balu zapewniona będzie oprawa muzyczna oraz odpłatny catering serwujący dania gorące, przystawki, bufet kawowy, ciasto, napoje.

  Członków stowarzyszenia prosimy o uregulowanie składki członkowskiej w wysokości 10,- zł

  (2,- zł za rok). Wpłata upoważnia członka stowarzyszenia do uczestnictwa w walnym zebraniu i wyborach.

  Zapraszając do udziału w Zjeździe, prosimy o dokonanie wpłaty do dnia 15 maja br

  i potwierdzenie swojego udziału telefonicznie, listownie na adres szkoły bądź e-mailowo: absolwenci@lo.krzepice.pl.

  Konto Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Krzepicach:

  23 8250 0003 2100 0000 0068 0001

  Na blankiecie dowodu wpłaty lub przelewu prosimy dodać: nazwisko i imię, rok ukończenia szkoły, adres do korespondencji oraz wysłać poniższy wypełniony formularz w  wersji papierowej lub elektronicznej. Zaproszenie zawierające szczegółowy program zostanie przesłane po zamknięciu listy uczestników.

  W Zjeździe może uczestniczyć każdy absolwent Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ekonomicznego, Technikum, Studium Nauczycielskiego i Technikum Rolniczego.

  Informacje o Zjeździe przekazane zostaną również w lokalnych mediach, znajdują się na stronie www. lo.krzepice.pl, absolwencilo-krzepice.pl oraz facebook.

   

  Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji zainteresowanym osobom, które nie otrzymały zawiadomienia.

   

  Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków
  Liceum Ogólnokształcącego
  im. Władysława Broniewskiego

  ul. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  mail:
  absolwenci@lo.krzepice.pl
  tel / fax: 34 - 317 50 21

   

  Formularz zgłoszeniowy

   

  [czytaj dalej]
')