Do szkoły Kapitał ludzki Europejski Fundusz Społeczny EFS - Silesia Regiion

Witamy na stronie projektu

"Modelowanie świata"

realizowanego w ramach w ramach PO KL priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Działania podejmowane w projekcie skierowane są do uczniów Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Krzepicach.


Projekt jest realizowany od 14 września 2009 do 14 maja 2010.

Darmowe Szablony XHTML by M. Kmiecik